07_NOSTALGIA

        

     IED Milan_2022
           
With: Aurora Cattaneo, Patrizio Basilico, Matteo Raco, Sara Notarpietro, Pasquale Vino, Roberta Lacatena, Daria Zeccardo. © Copyright Giulia Ballerio 2023